4 SKILLS ENGLISH – kolejny projekt eTwinning w wyrzyskim CKZIU

Od lutego uczniowie w zawodzie Technik Informatyk z klasy III TIŻ realizują projekt eTwinning pn. „4 SKILLS ENGLISH”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych poprzez rozwój czterech podstawowych umiejętności: pisania, czytania, słuchania i mówienia. Jak każdy projekt eTwinning, także ten, ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych – poznanie nowych narzędzi TIK i usprawnienie tych, z którymi uczniowie byli już zaznajomieni.

Początek projektu to oczywiście zaprojektowanie logotypów, które zostały przygotowane w programie CANVA. W tym samym programie powstała pierwsza wspólna praca – wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia przedstawili szkoły, w których się uczą – można je zobaczyć tutaj https://www.canva.com/design/DAE2BI_3CWc/4Z1ccRXLu1ZxI-uZ0Mgymw/view?utm_content=DAE2BI_3CWc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent

Kolejnym ważnym i dużym zadaniem była praca w mieszanych grupach – uczniowie podzieleni byli na grupy i pod opieką jednego z nauczycieli pracowali nad infografiką dotyczącą wybranego sportu. Rozwijaliśmy w ten sposób umiejętność czytania ze zrozumieniem. Wszyscy kontaktowali się ze sobą poprzez platformę Twinspace i pocztę TwinMail, a prace przygotowywali w dwóch programach graficznych – Canva i Visme. W efekcie miesięcznej współpracy postawało 11 infografik na temat pływania, piłki nożnej, piłki siatkowej i piłki koszykowej. Wszystkie grafiki można obejrzeć tutaj: https://wakelet.com/wake/0JxrXvdyWIFt5ViyfVzRB

Zdjęcie przedstawia grupy mieszane.

Po przedstawieniu infografik, uczniowie wszystkich szkół zapoznali się z informacjami na temat naszych sportów i wzięli udział w quizach Kahoot, które sprawdzały zrozumienie tekstów. Bardzo cieszymy się, że nasz uczeń, Igor Megger, został zwycięzcą jednego z jedenastu quizów

Igor Megger wygrał quiz Kahoot na temat piłki siatkowej
przygotowany przez Lucrezie Di Molfetta, nauczyciela ze szkoły włoskiej

Kolejnym zadaniem uczniów było przygotowanie ulotek turystycznych przedstawiających nasz kraj. Celem tego ćwiczenia było usprawnienie umiejętności pisania. Klasa III TIŻ, w programie Canva, opisała polską kulturę, najbardziej popularne jedzenie i takie wspaniałe polskie miasta, jak: Warszawa, Kraków i Wrocław. Całość eBooka z wszystkimi ulotkami można obejrzeć tutaj https://www.canva.com/design/DAE8J5HOPw8/hCWzEwKO7v1czR-9j_ljtA/view?utm_content=DAE8J5HOPw8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Obecnie uczniowie pracują nad umiejętnością mówienia w temacie swojej wymarzonej szkoły. W programie Voki nagrywają swoje awatary, które opowiadają jaka powinna być idealna szkoła. Powstał też akrostych – wiersz rozpoczynający się od słów ‘DREAM SCHOOL’ stworzony przez wszystkie szkoły partnerskie. Stworzyliśmy też cudowną ‘podróż wirtualną’ po szkole marzeń. Prezentacja w programie THINGLINK dostępna jest tutaj https://www.thinglink.com/video/1574396513222656001 Można naszą szkołę marzeń obejrzeć i o niej posłuchać. Nasi uczniowie nagrali część o bibliotece 

Umiejętność słuchania i mówienia utrwalamy również podczas spotkań online, które odbywają się na platformie Zoom. Podczas spotkań uczniowie opisywali siebie, swoje szkoły. Podsumowali swoje infografiki i ulotki turystyczne. Biorą też udział w ankietach tworzonych przy pomocy Mentimeter czy quizach Kahoot.

Cieszymy się, że bierzemy udział w tym projekcie. Jest to dla nas ogromna szansa i przyjemność. Współpraca ze szkołami partnerskimi jest niezwykle owocna, a nasz angielski coraz lepszy 

Ewa Orzeł-Sobczyk
CKZIU w Wyrzysku

Skip to content