DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2022 SAFER INTERNET DAY 2022

Lista możliwości, które przynosi nam Internet jest nieograniczona. Kiedy myślimy o Internecie zwykle przychodzą nam do głowy korzyści, które nam daje. Jednak w sieci kryją się też niebezpieczeństwa ,na które narażeni są szczególnie najmłodsi internauci. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się wziąć udział w ogólnoświatowych obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu i całą społecznością szkolną omówiliśmy problem kompleksowo.
Na samym początku nauczyciele wzięli udział w konferencjach i szkoleniach związanych z Dniem Bezpiecznego Internetu, co pozwoliło przeprowadzić tematy związane z bezpieczeństwem w Internecie na godzinach wychowawczych.
Odbyły się również zajęcia edukacyjne z języka angielskiego w klasach 1 TIŻ, 2 TIŻ, 3 TIŻ i 4 TIŻ. Temat to oczywiście Safer Internet Day, a został on połączony z aktywnościami projektowymi w ramach eTwinning. Podczas lekcji omówione zostały powody, dla których korzystamy z sieci, zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z Internetu, sposoby ochrony w sieci oraz ciekawe i wartościowe strony, z których uczniowie korzystają. Następnie uczniowie wykorzystali narzędzie do projektowania CANVA i stworzyli swoje plakaty (Safe Internet Posters) zwracając kolegom uwagę na bezpieczeństwo w Internecie!

PLAKATY KLASY 1 i 2 TIŻ

PLAKATY KLASY 3 TIŻ

RADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA KLASY IV TIŻ

Na zajęciach języka angielskiego, ale też na lekcjach wychowawczych uczniowie poznali zasady NETYKIETY. Najważniejsze zostały przez uczniów klasy 3 TIŻ, Jędrzeja Grembowskiego i Huberta Sznajderowskiego, zebrane w formie filmu i opublikowane na youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=br065bctoRE.
Dnia 08 lutego 2022 za pośrednictwem platformy MS Teams przeprowadzona została w klasie
1 TIŻ otwarta lekcja języka angielskiego, której tematem był Safer Internet Day.Wzięli w niej udział nie tylko nauczyciele pracujący w naszej placówce, ale również doradca metodyczny języka angielskiego w powiecie pilskim oraz przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Poznaniu, delegatura w Pile. Lekcja została przeprowadzona przy pomocy sprawdzonych i bezpiecznych narzędzi, które nauczyciele mogą wykorzystywać podczas nauki zdalnej, takich jak quizlet, blooket, liveworksheets, learning apps, canva czy swiftscribo. Scenariusz lekcji został umieszczony w serwisie wakelet i posłużył również innym nauczycielom w przeprowadzeniu podobnych lekcji https://wakelet.com/wake/azVGCxrQsxEZbWv9waDap

Na lekcjach informatyki w klasie 1a BSIS, 2 TiŻ i 3 TIŻ przygotowane zostały prezentacje w programie Power Point i plakaty w wybranych programach graficznych przedstawiające zagrożenia wynikające z niewłaściwego wykorzystania Internetu oraz zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

Pedagog szkolny ogłosił również konkurs na ‘NIEzłąAPPkę’, podczas którego uczniowie mogli zareklamować fajną i wartościową aplikację, którą lubią i stosują w życiu codziennym.

Prace uczniów zostały udostępnione nie tylko rodzicom, ale też całej społeczności szkolnej i lokalnej. Temat bezpiecznego korzystania z Internetu został również poruszony na zebraniu z rodzicami

dn. 24 marca 2022. Nasze tegoroczne działania zostały zgłoszone do bazy inicjatyw Dnia Bezpiecznego Internetu.

Ewa Orzeł-Sobczyk
Andrzej Synoradzki
CKZIU WYRZYSK

Skip to content