LEARN WORDS WITH COLOURS w CKZIU w Wyrzysku

Uczniowie klasy IV TIŻ w drugim semestrze bieżącego roku szkolnego wzięli udział w projekcie eTwinning pn. LEARN WORDS WITH COLOURS. Miał on na celu rozwój słownictwa angielskiego i udoskonalenie własnego warsztatu pracy. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, mieli okazję do usprawnienia swoich technik i metod pracy poznająci wprowadzając innowacyjne i ciekawe metody nauczania i uczenia się języka obcego. Był to projekt, w którym razem z naszą placówką udział wzięło 15 szkół partnerskich z Polski, Turcji i Albanii oraz ponad 100 uczniów. Pierwszym zadaniem projektowym było przedstawienie się. Korzystając z aplikacji PIXTON uczniowie przygotowali swoje awatary i komiksy, dzięki którym opisali siebie, swoje zainteresowania, ostatnie ferie i plany na przyszłość.

Stworzyliśmy zdjęcia klasowe wszystkich uczestników projektu, a dzięki aplikacji PIXTON mogliśmy użyć je użyć różnych charakterystycznych miejscach i stylach.

Początek każdego dobrego projektu to stworzenie logotypów i plakatów projektowych. Była to również okazja do omówienia pierwszych sposobów nauki języka obcego i wybrania ciekawych cytatów, które inspirują nas do nauki.

Jako, że znajomość słownictwa na odpowiednim poziomie jest w obecnych czasach niezwykle cenna, rozwój słownictwa był dla nas jednym z najważniejszych celów tego projektu.W związku z tym kontynuowaliśmynasze projektowe działania poprzez przygotowanie słownika. Każda szkoła stworzyła swoje strony we wspólnym słowniku, który finalnie przedstawiliśmy w programie STORY JUMPER. Całość można obejrzeć tu

Zobacz

Bardzo istotne jest też wykorzystanie nowego słownictwa w praktyce. Chcąc lepiej zapamiętać słówka, które przedstawiliśmy w słowniku, przez cały okres trwania projektu używaliśmy narzędzi TIK iutrwalaliśmy nowo poznane słówka. Sami tworzyliśmy gry w takich programach jak Baamboozle, Blooket, Wordwall, Learning Apps czy Quizizz, ale również wykorzystywaliśmy te aplikacje, które zaproponowali nam nasi partnerzy. Koordynatorzy swoich grup stworzyli opis wszystkich narzędzi TIK, które zostały wykorzystane w projekcie i opublikowali je w programie CANVA. Może je obejrzeć tutaj, są tam oczywiście również nasze pomysły:

Zobacz

Bardzo ciekawym doświadczeniem okazała się dla młodzieży praca w mieszanych grupach międzynarodowych. Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie przez cały marzec pod opieką jednego z nauczycieli pracowali nad wybranym przez siebie rozdziałem e-magazynu. Do samodzielnego przygotowania młodzież wybierała kolorowe wiersze, opowiadania, listy do starszych wersji siebie, idiomy, prezentacje kulturalne czy gry leksykalne. W celu zorganizowania swojej pracy uczniowie musieli komunikować się w języku angielskim ze swoim opiekunem i rówieśnikami. Było to zadanie bardzo wymagające, ale też budujące bo e-magazyn udało się zakończyć pełnym sukcesem. Można go zobaczyć tutaj:

Zobacz

Ostatnim, lecz równie ciekawym, zadaniem była analiza najbardziej skutecznych metod uczenia się języka angielskiego. W tym celu, na lekcji języka angielskiego, omówiliśmy wszystkie znane nam sposoby nauki języka obcego i te, które według nas są najbardziej skuteczne przedstawiliśmy w prezentacji Genial.ly. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i skorzystania z naszych pomysłów.

Zobacz

Wzięliśmy również udział w specjalnym spotkaniu na platformie zoom z tureckim ekspertem ds. nauczania języków obcych, Panem EmrahemSavranem. Przedstawił on młodzieży ciekawe metody poznawania i zapamiętywania słownictwa i odpowiedział na pytania uczniów.

W ostatniej fazie realizacji zadań podsumowaliśmy nasz udział w projekcie i wszystkie działania, których się podjęliśmy. Wykonaliśmy ankiety ewaluacyjne i omówiliśmy wszystkie plusy i minusy regularnych spotkań online z rówieśnikami z całej Europy, dodatkowych zadań rozwijających język angielski oraz gier utrwalających nowe słownictwo. Doszliśmy do bardzo ważnego wniosku, że udział w projektach eTwinning jest niezwykle rozwijający – poznajemy nowe narzędzia TIK, uczymy się o kulturze krajów, z którymi współpracujemy, a przede wszystkim ćwiczymy i usprawniamy nasz język angielski.

Wielkie brawa i gratulacje dla uczniów klasy IV TIŻ, którzy zrealizowali wszystkie zadania projektowe.

Koordynator projektu
Ewa Orzeł-Sobczyk
CKZIU Wyrzysk

Skip to content