Wizyta uczniów CKZiU w wyrzyskiej Izbie Pamięci

Dnia dwudziestego piątego października br. uczniowie klasy pierwszej TIŻ udali się

wraz z nauczycielem filozofii panią Renatą Belaid do Izby Pamięci, znajdującej się

w wyrzyskiej Willi Starosty, siedziby Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska.

     Interesującą prelekcję na temat dziejów miasta Wyrzysk wygłosił pan Piotr Holc-

prezes Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska.

    Izba Pamięci, znajdująca się na pierwszym piętrze przedwojennej Willi Starosty,

przy ulicy Bydgoskiej 32, posiada wiele ciekawych eksponatów podarowanych przez mieszkańców Wyrzyska. Znajduje się ponad trzysta fotografii, a najstarsza pochodzi

z tysiąc osiemset siedemdziesiątego trzeciego roku i przedstawia dawny browar.

Opatrzone podpisami zdjęcia zostały pogrupowane w odpowiednio nazwane zbiory tematyczne i umieszczone w gablotach i tablicach. Tytuły poszczególnych ekspozycji zachęcają do poznania różnorodnych elementów dziejów niewielkiej miejscowości, leżącej nad Łobżonką i aktywną działalność mieszkańców: „ Życie kulturalne”, „Życie społeczno – gospodarcze”, Życie religijne”, „ Drogi do niepodległości”,

„Marszałek w Wyrzysku- piętnastego listopada tysiąc dziewięćset trzydziestego szóstego roku”,”Wyrzysk lat sześćdziesiątych w fotografii Jerzego Riegla”, ”Czubatka- tajemniczy Kurhan”, „ Panorama miasta”.”Wyrzysk w dużym formacie”.

„Scenki rodzajowe”.” Harcerstwo”.” Aktywność sportowa”, „ Bractwo Kurkowe”,

„Dom Dziecka i oświata”.” Czas okupacji”, „Druhowie ze straży”,” Znani mieszkańcy”,” Urzędnicy wyrzyscy”.

      Pamiątek związanych z historią Wyrzyska jest dużo. Tylko część zbiorów została umieszczona w Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska. Izba Pamięci powstała

z myślą o młodym pokoleniu, aby nie zapomniała twórców historii Wyrzyska i by

pamięć o nich była przekazywana z pokolenia na pokolenia.

      Pod koniec zwiedzania eksponatów uczniowie uwiecznili swój pobyt wpisem

do księgi pamiątkowej oraz podziękowali panu Piotrowi za prelekcję i możliwość

obejrzenia „ cząstki historii miasta”

                                                         Tekst i zdjęcia: Renata Belaid

Skip to content