Sówki -mądre główki

Kolejny już raz, w tym roku szkolnym, spotkaliśmy się z grupą Sówki z wyrzyskiego
przedszkola w ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej PoczytajMy. Jest to
program edukacyjny, wspierający czytelnictwo. Młodzież z Koła Miłośników Biblioteki
działającego przy CKZiU w Wyrzysku przygotowuje regularne spotkania czytelnicze dla dzieci
z przedszkola. Wspólne czytanie książek jest szansą do zaangażowania się młodzieży w
czytelnictwo i wolontariat. Ale wspólne czytanie to nie wszystko. Po lekturze zarówno starsi
jak i młodsi bawią się, rysują, tańczą, śpiewają. Tym razem uczennice Elwira Pawłowska,
Patrycja Maliszewska i Wiktoria Polewczyńska wraz z opiekunem p. Moniką Borucką-Rerek
przygotowały dla dzieci bajkę „Król Maślak”, a następnie sprawdziły jak dobrze Sówki znają
bajki. Dzieci odpowiadały na pytania, odgadywały zagadki oraz wzięły udział w kilku
zabawach ruchowych. Bardzo dobrze poradziły sobie ze wszystkimi zadaniami. Prawdziwe z
nich Sowy-mądre głowy:)
Monika Borucka-Rerek

Skip to content