WRZESIEŃ W CKZIU Wyrzysk

01 września uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2022/2023. Szczególnie ciepło powitaliśmy uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczęli naukę w naszej szkole w Technikum w zawodach Technik Informatyk oraz Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, jak również w Branżowej Szkole I Stopnia w dwóch klasach wielozawodowych.

16 września nasi uczniowie wzięli udział w Sprzątaniu Świata pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze” promując tym samym przesłanie i działanie, by nie śmiecić lecz segregować odpady!

21 września miłośnicy poezji z klasy IV TIG zorganizowali w naszej szkole Narodowe Czytanie. Tegoroczną lekturą były ,,Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Uczniowie przygotowali 3 ballady: Romantyczność, Świteź i Lilije, a zaproszeni do wspólnego czytania uczniowie z kl. I TIŻzaprezentowali Świteziankę. Lektorzy zachwycili społeczność szkolną interpretacją mickiewiczowskich wierszy i przenieśli wszystkich w magiczny świat ballad, za co nagrodzeni zostali gromkimi brawami.

Radne Młodzieżowej Rady Miejskiej z ramienia CKZIU, na zaproszenie Pani Poseł Marty Kubiak, pojechały do Warszawy i zwiedziły Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pracę na całego rozpoczęła już szkolna pracownia gastronomiczna – uczniowie Technikum w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych przyrządzili we wrześniu między innymi ziemniaki GratinDauphinois, cebularze, włoską pizzę, chińszczyznę z warzywami czy naleśniki przygotowane na różne sposoby. Palce lizać!

Rozpoczęliśmy też działania w ogólnopolskim projekcie edukacyjno-społecznym pn. „Każdy inny – wszyscy równi” i w dniu 22 września zajęcia poświęciliśmy osobom niesłyszącym. Zaproszenie do szkoły przyjął założyciel Stowarzyszenia Słabo i Niesłyszących „MIGACZE” z Piły i podczas spotkania młodzieżpoznała najistotniejsze informacje na temat osób niesłyszących oraz podstawy języka migowego.

Miesiąc zakończyliśmy okolicznościowym happeningiem z okazji Tygodnia Zakazanych Książek oraz znanego wszystkim Dnia Chłopaka. Było wesoło i kolorowo!

Skip to content