Uczniowie CKZIU w Wyrzysku na wycieczce w Laboratorium Wyobraźni w Poznaniu

W czwartek, 20 lutego 2020 r. uczniowie klas I TIG i I TIŻ wyrzyskiego CKZIU wzięli udział
w wycieczce do Laboratorium Wyobraźni Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
w Poznaniu. Była to dla nich ogromna dawka wiedzy, zrozumienie otaczających nas zjawisk
i pobudzanie ciekawości świata. Odbyły się warsztaty, na których uczniowie mogli eksperymentować, bawić się i poznawać świat.

Wycieczka została zrealizowana w ramach projektu „Eko Edukacja w Powiecie Pilskim”,
a opiekunami grupy byli P. Monika Borucka-Rerek, P. Elżbieta Olszewska.

Elżbieta Olszewska

CKZIU Wyrzysk

Skip to content