Szanowni Państwo!

informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Biorąc pod uwagę, że udział w zajęciach praktycznych u pracodawców dla ucznia będącego młodocianym pracownikiem jest obowiązkiem, uprzejmie proszę o pilne poinformowanie wszystkich uczniów Państwa szkoły będących młodocianymi pracownikami o tym obowiązku.

Przypominamy jednocześnie, że podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Z wyrazami szacunku
Urszula Martynowicz
Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego 
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Zobacz artykuły o oferowanych kierunkach

 

Technik informatyk

Ósmoklasisto, jeżeli interesujesz się komputerami, programowaniem, aplikacjami internetowymi, budową i administrowaniem sieci – ten kierunek czeka właśnie na Ciebie!

Zobacz więcej

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Jednym z kierunków, które proponujemy Ósmoklasistom w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku to Technikum w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych.

Zobacz więcej

Technik rachunkowości

Kolejny kierunek, jaki proponujemy ósmoklasistom na przyszły rok szkolny to nowość w naszej szkole – Technikum w zawodzie Technik rachunkowości.

Zobacz więcej

Technik organizacji turystyki

Kolejną nowością w Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku jest zawód  Technik organizacji turystyki.

Zobacz więcej

Skorzystaj z przydatnych informacji:

Dla Ucznia

Tutaj każdy uczeń znajdzie najpotrzebniejsze informacje przydatne w szkolnym życiu.

Dla Rodzica

Wszystkie ważne informacje dotyczące rodziców naszych uczniów. 
 

Dla Nauczyciela

Ważne informacje dotyczące grona pedagogicznego naszej placówki.
 

Dla Kandydata

Przydatne informacje dla każdego kto chce wziąć udział w rekrutacji.

WSPÓŁPRACUJEMY Z: