„Zdalny Wyrzysk”

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku jest realizowany projekt „Zdalny Wyrzysk – kształcenie zawodowe w trakcie pandemii w Powiecie Pilskim”. Pozwoliło to na doposażenie uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia w Wyrzysku w 80 laptopów i 13 tabletów.

Uczniowie kształcący się w różnych zawodach mają zapewniony sprzęt komputerowy do dalszej nauki zdalnej. Cieszymy się, że uczniowie wraz z rodzicami już  wypożyczają laptopy i tablety  i wierzymy, że teraz nauka zdalna będzie przyjemna dla wszystkich i nic nie będzie ograniczało  młodzieży naszej szkoły.

Co więcej, laptopy i tablety pozostaną w wyrzyskiej szkole średniej i będą wykorzystywane podczas dalszej nauki stacjonarnej między innymi przy realizacji projektów edukacyjnych, takich jak eTwinning z wykorzystaniem języka angielskiego, w przygotowaniu do egzaminów maturalnych i zawodowych oraz olimpiad przedmiotowych.

CKZIU w Wyrzysku

Skip to content