Becoming a teacher for one day

30.09.2019
„Becoming a teacher for one day on the occasion of the European Languages Day: make us discover your language!” to projekt eTwinning, w który zaangażowała się klasa IV TIŻ (grupa: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych) w związku z niedawno obchodzonym Europejskim Dniem Języków.
Projekt polegał na wcieleniu się w rolę nauczyciela i nauczeniu innych swojego języka. Postanowiliśmy więc przygotować lekcję języka polskiego jako języka obcego, podczas której powtarzaliśmy słownictwo związane z miejscami w mieście oraz pokazywaliśmy naszym partnerom cztery miasta Polski i uczyliśmy ich 4 wyrażeń związanych z tymi miastami. Lekcję poprowadziła uczennica kl. IV TIŻ, Malwina Majcher, a wzięli w niej udział uczniowie klasy IV TIŻ, nauczyciel języka angielskiego, Pani Ewa Orzeł-Sobczyk oraz Dyrektor Szkoły, Pani Agnieszka Marcinkowska-Beznosik. 

Narzędzia, jakie wykorzystaliśmy do naszego projektu to:• PADLET – na padlecie przedstawiliśmy siebie koncentrując się na naszych doświadczeniach związanych z nauką języków obcych  https://padlet.com/ewa_orzel_sobczyk/atf3isc26af5
• Genial.ly – przy pomocy Ganial.ly przygotowaliśmy prezentację na naszą lekcję, która zawierała zarówno zdjęcia czterech miast naszego kraju, które przedstawiliśmy partnerom, jak również 4 wyrażenia, których chcieliśmy ich nauczyć – https://view.genial.ly/5d86054e1280a80f49a5ab98/presentation-lets-learn-polish-together
• Vocaroo – przy pomocy Vocaroo nagraliśmy 4 wyrażenia w języku polskim, których chcieliśmy nauczyć naszych partnerów i w postaci QR kodów dodaliśmy je do naszej prezentacji,
• Kody QR  – przygotowaliśmy kartę pracy dla naszych partnerów, która zawierała kody QR kryjące różne miejsca w mieście – nasi partnerzy muszą to teraz odkodować i podpisać,
• Kahoot Challenge – zaprosiliśmy naszych partnerów do udziału w quizie Kahoot, który stworzyliśmy na podstawie naszej lekcji – https://kahoot.it/challenge/0165535
Projekt, który kończymy uświadomił nam, jak ważna jest znajomość języków obcych w dzisiejszym świecie. Działania wszystkich partnerów projektu, w tym oczywiście nasze, zostały umieszczone na platformie TwinSpace i teraz my możemy nauczyć się podstawowych wyrażeń w języku francuskim, hiszpańskim czy ukraińskim, a nasza lekcja będzie wyświetlana przez naszych partnerów, którzy będą uczyć się języka polskiego. Przy realizacji projektu nasi uczniowie poczuli też jak trudna, stresująca i wymagająca jest praca nauczyciela, i jak czasochłonne jest przygotowanie do zajęć. 

Skip to content