Dla Ucznia

 

  

Dla Kandydata

 

 

 

 

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 roku uczniowie i nauczyciele CKZiU, wypoczęci po wakacjach, pełni energii, z mnóstwem pomysłów i obietnic, rozpoczęli kolejny rok szkolny – czas nowych wyzwań, sukcesów i ciężkiej pracy.

Uroczystość inaugurującą rok szkolny 2018/2019 zaszczycili swoją obecnością  Starosta Pilski – p. Eligiusz Komarowski, Burmistrz Wyrzyska –p . Bogusława Jagodzińska , Radna Rady Powiatu w Pile – p. Iwona Schulz, Radna Rady Powiatu w Pile- p. Agnieszka Magnucka, Ksiądz Proboszcz Mariusz  Stachowiak, Starszy Cech Rzemiosł Różnych w Pile – p. Jan Janczewski, Komendant Komisariatu Policji w Wyrzysku – p. Marcin Towalewski.

             Rozpoczęcie  roku szkolnego odbyło się pod znakiem zmian. W trakcie apelu inaugurującego nowy rok szkolny Starosta Pilski p. Eligiusz Komarowski oficjalnie ogłosił, że obowiązki Dyrektora szkoły  przejmuje p. Sylwia Jułga.  Pan Starosta podziękował również ustępującej  Pani Dyrektor -Katarzynie Kosakowskiej.

Życzenia na kolejne miesiące nauki Dyrektorowi szkoły, nauczycielom i uczniom złożyła również p. Bogusława Jagodzińska oraz p. Iwona Schulz.

Następnie nawiązując do rocznicy wybuchu II wojny światowej uczestnicy uroczystości wysłuchali okolicznościowego referatu.  Cała społeczność szkolna oddała hołd bohaterom, którzy odważyli się zbrojnie przeciwstawić niemieckiemu i sowieckiemu najeźdźcy w  pierwszych dniach września, a także później: w konspiracji, oddziałach partyzanckich i  na  wszystkich frontach II wojny światowej.

Całość spotkania uatrakcyjnił występ muzyczny absolwentki szkoły p. Ewy Kryzy oraz obecnej uczennicy Patrycji Maliszewskiej.

Po części oficjalnej młodzież udała się do klas na spotkania z wychowawcami.