Dla Ucznia

 

  

Dla Kandydata

 

 

 

 

„Miganie” w CKZiU w Wyrzysku

Stowarzyszenie Integracyjne na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Daj Radość Niepełnosprawnym” z Piły  przeprowadziło z młodzieżą CKZiU zajęcia z nauki języka migowego. Wzięli w nich udział uczniowie technikum i branżowej szkoły I stopnia. Znajomość języka migowego stała się atutem dla wielu pracodawców. Jest to język, który posiada własny zakres słownictwa oraz odrębną gramatykę. Jest to zupełnie inny rodzaj komunikacji wymagający pracy całego ciała. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z metodami porozumiewania się osób niesłyszących, wyposażenie w umiejętność  komunikowania podstawowych informacji oraz rozumienie wypowiedzi.