Dla Ucznia

 

  

Dla Kandydata

 

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

W CKZiU w Wyrzysku jest wielu wolontariuszy. Działają w Szkolnym Klubie Wolontariatu, Szkolnym Kole PCK, Samorządzie Uczniowskim. To było NASZE ŚWIĘTO.

Szkolny Klub Wolontariatu brał udział w II Powiatowym Forum Wolontariatu w Pile, gdzie podkreślona została praca, oddanie wolontariuszy oraz poświęcony innym czas.

Statuetkę otrzymali wyróżniający się wolontariusze w powiecie pilskim, wśród nich byli przedstawiciele CKZiU - Klaudia Tyburczy i Bartosz Ruta.

Szkolne Koło PCK to z kolei laureat konkursu  „Barwy Wolontariatu”. Podsumowanie konkursu odbyło się podczas uroczystej Gali Wolontariatu, kiedy to członkowie PCK odebrali  podziękowania za swoją całoroczną pracę.

Do akcji charytatywnych dołącza także Samorząd Uczniowski poprzez udział w Górze Grosza oraz m.in. Społecznej Zbiórce książek dla szpitali województwa wielkopolskiego.

W ramach Dnia Wolontariatu uczniowie odbyli szkolenie z udzielania pierwszej pomocy w PWSZ w Pile.

 WOLONTARIUSZY W CKZiU W WYRZYSKU JEST WIELU A ICH PRACA I POŚWIĘCENIE WIELKIE.