HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH