Dla gimnazjalisty

 

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 więcej...

PRACOWNIK POMOCNICZY STOLARZA I FRYZJERA więcej...

  TECHNIK INFORMATYK więcej...

 

 TECHNIK HOTELARSTWA więcej...

 

 TECHNIK EKONOMISTA więcej...

 

 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH                                                                                      więcej...

 

 

 TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI                                                      więcej...