Dla Ucznia

 

  

Dla Kandydata

 

 

 

 

Samorząd Uczniowski

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: mgr Monika Borucka - Rerek

                                                           

Przewodniczący: Patrycja Bogacka

Zastępca: Szymon Szcześniak

Sekretarz: Wiktoria Polewczyńska

 

Do głównych celów działalności Samorządu Uczniowskiego należą:

a)   promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

b)   przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,

c)   zwiększenie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

d)   promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,

e)   organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej i naukowej

f)    reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, Radą Pedagogiczną i rodzicami

 

Rodzicu, jeżeli chcesz dowiedzieć się, co dzieje się w szkole lub chcesz wyrazić swoją opinię w jakieś kwestii – dołącz do nas!

 

Uczniu, jeżeli niepokoi Cię coś ze szkolnych działań i chcesz poruszyć jakąś sprawę – zapraszamy!