Dla Ucznia

 

  

Dla Kandydata

 

 

 

 

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców CKZiU

Przewodniczący: Krzysztof Kryza

Wiceprzewodniczący: Iwona Senska

Sekretarz: Agnieszka Świcińska

Skarbnik: Renata Kowalska

Członkowie: Krystyna Sprengel i Katarzyna Tyburczy