Dla Ucznia

 

  

Dla Kandydata

 

 

 

 

Szkolny Klub Wolontariatu

 

Koordynator: mgr Agnieszka Marcinkowska - Beznosik 

Od września 2017r. w CKZiU w Wyrzysku działa Szkolny Klub Wolontariatu, który jest członkiem

Stowarzyszenia „ Powiatowe Forum Wolontariatu”. Jego koordynatorem jest p. A. Marcinkowska- Beznosik. 

Młodzież z wielkim entuzjazmem włączyła się do pracy jako wolontariusze. Naszym celem są działania

na rzecz osób potrzebujących pomocy, organizacja, jak i udział, w imprezach charytatywnych, praca

na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami pomagającymi

drugiemu człowiekowi. Naszą ideą jest  POMAGAĆ INNYM.