Dla Ucznia

 

  

Dla Kandydata

 

 

 

 

Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o.

 

www.hjortknudsen.pl więcej... 

W dniu 23 maja 2017 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku, pozyskało patronat Firmy Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. z siedzibą w Wysoczce.

Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. to producent mebli tapicerowanych, który zatrudnia ponad 2000 pracowników. Obecnie poszukuje tapicerów, stolarzy, ślusarzy oraz krawców, stąd zainteresowanie w szkoleniu przyszłych swoich pracowników. 

Firma umożliwi uczniom Technikum odbywanie – w miarę możliwości Firmy – płatnych praktyk zawodowych/staży w okresie ferii letnich. Ponadto oferuje atrakcyjny system wynagrodzenia uczniom Branżowej Szkoły I Stopnia. Strony dopuszczają  możliwość sfinansowania przez Firmę stypendiów/nagród dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i wiążących swoją przyszłość z pracą w Firmie. Hjort Knudsen doposaży w miarę możliwości pracownie szkolne w materiały i pomoce do nauki zawodów. Sfinansuje wyprawki szkolne dla uczniów klasy patronackiej w kwocie ok. 250zł. Uczniowie, którzy realizują  w firmie „Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o.” praktyczną naukę zawodu będą mogli korzystać ze środków komunikacji pracowniczej organizowanej przez firmę Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o.