Dla Ucznia

 

  

Dla Kandydata

 

 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile

www.pwsz.pila.pl więcej...

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku pozyskało patronat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile.

Priorytetem tejże współpracy jest podniesienie jakości kształcenia oraz zacieśnienie relacji między społecznością akademicką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile a uczniami Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Wyrzysku. Współpraca z pilską  PWSZ pozwoli na pogłębienie wiedzy oraz przybliżenie przyszłym studentom charakteru i specyfiki zajęć na studiach wyższych.   Ponadto umożliwi ona współpracę Samorządu Uczniowskiego i Studenckiego oraz Szkolnego Koła PCK  z Instytutem Ochrony Zdrowia. Podpisana umowa otwiera zarówno przed obecnymi, jak i przyszłymi uczniami CKZiU wiele możliwości, m. in. korzystanie z specjalistycznych pracowni i laboratoriów, co zdecydowanie podniesie zarówno efektywność, jak i atrakcyjność kształcenia w wyrzyskiej szkole.