Dla Ucznia

 

  

Dla Kandydata

 

 

 

 

Zakład Produkcji Karmy dla Zwierząt ,,Dolina Noteci" w Polanowie

 

www.dolina-noteci.pl więcej...

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku pozyskało patronat Zakładu Produkcji Karmy dla Zwierząt „Dolina Noteci”.

Przedmiotem umowy patronackiej jest utworzenie pod patronatem „Doliny Noteci” w Technikum - klasy w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej - klasy w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Celem patronatu jest powiązanie kształcenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku z lokalnym rynkiem pracy. Priorytetowym celem współpracy jest współdziałanie na rzecz dobrego przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy, a w szczególności wsparcie kształcenia praktycznego.  

Dzięki współpracy z „Doliną Noteci” uczniowie Technikum (w miarę możliwości Firmy) będą mogli odbywać praktyki zawodowe, staże szkoleniowe oraz skorzystać ze stypendiów/nagród dla osiągających najlepsze wyniki w nauce. Jest to niezwykle interesująca możliwość rozwoju dla młodzieży, ponieważ najlepsi z najlepszych mogą liczyć na zatrudnienie w „Dolinie Noteci”. W ramach współpracy przewidziane są m. in. wycieczki edukacyjne, stąd też dla wielu uczniów CKZiU nauka nabierze nowego, praktycznego i innowacyjnego charakteru.