Dla Ucznia

 

  

Dla Kandydata

 

 

 

 

Szkolne Koło PCK

 

 

  • ZARZĄD

 

 

POLSKI CZERWONY KRZYŻ ,,Z SERCA DLA DZIECI" 


 Polski Czerwony Krzyż dzięki współpracy z firmą Procter & Gamble podsumował kolejną ogólnopolską akcję na rzecz potrzebujących dzieci.

Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest pomoc małym dzieciom z rodzin  w trudnej sytuacji życiowej. Trafiają do nich także rzeczy, których tak często brakuje, by dzieciom spało się ciepło i wygodnie, czyli jak kocyki, pościel czy piżamki.

W przekazaniu wyprawek rodzicom brało udział Szkolne Koło PCK w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku. 31 maja Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Pile – p. Mirosław Welc wraz z p. Małgorzatą Koper –Sekretarz PCK w Pile złożyli  przybyłym życzenia z okazji Dnia Dziecka i obdarowali najmłodszych prezentami. Łącznie przygotowano 8 wyprawek dla dzieci w wieku do 3 lat.

 

 

UROCZYSTE SPOTKANIE SK PCK

 

12 lutego odbyło się uroczyste zebranie członków  Szkolnego Koła PCK przy CKZiU w Wyrzysku wraz z opiekunkami p. Katarzyną Senska i p. Kingą Madecką.

Gościem honorowym spotkania był prezes Oddziału Rejonowego PCK w Pile -pan Mirosław Welc, który podkreślał jak ważne jest zaangażowanie właśnie młodych ludzi w  szerzenie idei czerwonokrzyskich. Elementy działalności opiekuńczej, podstawy pierwszej pomocy i oświaty zdrowotnej, jak i wiadomości z zakresu prawa humanitarnego, tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka pozwalają na przygotowanie do dorosłego życia, ludzi wrażliwych na ludzką krzywdę, potrafiących reagować na ludzkie cierpienia, umiejących współżyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie. Dla Stowarzyszenia, poza oczywistymi aspektami społecznymi, istotnym jest przygotowanie przyszłych potencjalnych członków, wolontariuszy lub osób życzliwych organizacji.

To uroczyste spotkanie było dobrym momentem na wręczenie legitymacji członkowskich nowym członkom SK PCK. Obecnie  nasze koło liczy 45 uczniów.

Pan Mirosław Welc podziękował również  dwóm uczennicom za udział w konkursach. Uczennica kl. ITH  - Maja Wolska została uhonorowana dyplomem oraz nagrodami rzeczowymi za udział w konkursie na film promujący krwiodawstwo zorganizowany przez Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK. Również Patrycja Bogacka  z kl. ITH otrzymała dyplom i upominki za zajęcie III miejsca w etapie rejonowym Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.

                                                                                                   SK PCK  CKZiU Wyrzysk

 

NAJLEPSZA PROMOCJA KRWIODAWSTWA! 

 

27 listopada w Starostwie Powiatowym w Pile odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK. Organizatorami spotkania byli Starosta Pilski i prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Pile.

Podczas uroczystości wręczone zostały okolicznościowe nagrody i odznaczenia dla honorowych i zasłużonych krwiodawców powiatu pilskiego.W czasie uroczystości został podsumowany Ogólnopolski Turniej „Młoda Krew Ratuje Życie”.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych na szczeblu rejonowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku uplasowało się na V miejscu z wynikiem 0,116 litra krwi na 1 dorosłego ucznia.

Nagrody odbierali: dyrektor Katarzyna Kosakowska, koordynator Katarzyna Senska oraz uczniowie krwiodawcy: Fabian Bogusławski, Marta Kowalska i Izabela Ostrowska.

Dodatkowo, na szczeblu okręgowym  CKZiU zajęło 1 miejsce za „Najlepszą Promocję” Honorowego Krwiodawstwa. Nasz sukces jest potwierdzeniem, że zaangażowanie nawet małej społeczności w upowszechnianie honorowego krwiodawstwa jest równie  ważne i skuteczne.
Na zakończenie obchodów dla wszystkich zgromadzonych wystąpił Kabaret Skleroza.

 

 

SZKOLENIE Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY 

Dnia 10 marca grupa członków SK PCK wzięła udział w warsztatach z pierwszej pomocy  przeprowadzanych przez p. Darka Garlickiego i p. Sławomira Królaka.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach zdobyli niezbędną wiedzę praktyczną dotyczącą zasad bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy osobie przytomnej oraz nieprzytomnej w różnych sytuacjach. Ponadto młodzież uczyła się bandażować rany oraz ewakuować poszkodowanego z miejsca wypadku w razie zagrożenia życia.

Udział uczniów w takich szkoleniach pozwolił uświadomić im, że w sytuacjach, gdy zagrożone jest ludzkie zdrowie lub życie liczą się nie godziny, lecz minuty a nawet sekundy. Ważnym elementem ćwiczeń było też przezwyciężenie strachu przed podejmowaniem akcji ratunkowych.

 

1
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
15

 

 PREZES POWIATOWEGO ODDZIAŁU PCK W PILE NASZYM GOŚCIEM ;)

Dnia 9 lutego gościem CKZiU był Prezes Powiatowego Oddziału PCK w Pile - pan Mirosław Welc. Spotkał się on z członkami Szkolnego Koła PCK. W czasie wizyty przybliżył uczniom działalność PCK. Z kolei nasi uczniowie przedstawili  prezentację o dotychczasowych działaniach  SK PCK w naszej szkole. Spotkanie to było również okazją do wręczenia przez pana prezesa wyróżnienia w konkursie „Oddając krew ratujesz życie”, które zdobył Maciej Lenk. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie się dalej rozwijać.

MIŁOŚĆ DO RUCHU I ZDROWEGO JEDZENIA ŁĄCZY POKOLENIA - CZYLI PRZEDSZKOLAKI W CKZIU 

Niecodzienne wydarzenie miało miejsce 5 lutego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku. Szkołę odwiedziła grupa dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 1 im. „Chatka Puchatka” w Wyrzysku - grupy przedszkolne: „Tygryski” i „Sówki”.

Przedszkolaki zostały zaproszone do udziału w akcji prozdrowotnej,  której inicjatorką i organizatorką była Jowita Wyrobek, uczennica klasy I Technikum Ekonomicznego, członek Szkolnego Koła PCK.

Uczennica wygrała etap rejonowy Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Będzie reprezentowała ona nasz rejon podczas etapu okręgowego w Poznaniu.


Przy  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku utworzono Szkolne Koło PCK pod przewodnictwem pani Katarzyny Senska i pani Kingi Madeckiej.

Dnia 5 listopada odbyły się wybory Zarządu SK PCK. Przewodniczącą została Marta Gliszewska z kl. III TEI, zastępcą Izabela Ostrowska z kl. III TEI, skarbnikiem Martyna Dominiak z kl. III TH natomiast sekretarzem Paulina Gapa III TH. Dodatkową funkcję rzecznika prasowego przyznano Sandrze Rycyk I TEH i Sandrze Gregorczyk III TH.

Celem naszego Koła PCK na rok szkolny 2014/2015 będą :

 - pomoc potrzebującym uczniom,

 - promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego    człowieka,

 - propagowanie w środowisku szkolnym idei humanitaryzmu i zasad działania PCK,

 - promocja zdrowego stylu życia,

 - pozyskiwanie artykułów szkolnych, odzieży, artykułów na paczki świąteczne,

 - promocja pracy wolontariusza wśród uczniów,

 - popularyzacja wiedzy z zakresu pierwszej pomocy.

W bieżącym roku szkolnym Koło liczy  39 członków.

-|-|galalbum87|-|-

                                                        SZKOLNE KOŁO PCK POMAGA!

Przed świętami bożonarodzeniowymi Szkolne Koło PCK zorganizowało zbiórkę zabawek, słodyczy oraz artykułów spożywczych. Uczniowie CKZiU w Wyrzysku przygotowali również stroiki świąteczne i kartki z życzeniami.

Po  zakończeniu akcji członkowie Szkolnego Koła PCK przekazali część zabawek na Oddział Dziecięcy Szpitala Powiatowego w Wyrzysku oraz do Domu Matek Samotnie Wychowujących Dzieci w Pile.

Pozostałe  zabawki i artykuły spożywcze  darczyńcy ofiarowali pani Stefanii Wojtkowiak – przedstawicielce TPD w Wyrzysku. Dary zostały przekazane  najbardziej potrzebującym rodzinom.

Przedstawiciele  szkolnego PCK przekazali także stroiki wraz z kartki z życzeniami członkom Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz ich rodzinom.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w akcję!