Dla Ucznia

 

  

Dla Kandydata

 

 

 

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców

Kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców: mgr Andrzej Synoradzki

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z organizowaniem 

i kontrolą przebiegu procesów pracy w produkcji rolniczej oraz eksploatacją i naprawą pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.

 

W ramach programu nauczania uczniowie naszej szkoły realizują na kursach naukę jazdy samochodem, naukę jazdy ciągnikiem, zdobywają uprawnienia – prawo jazdy kategorii B, T i uprawnienia do obsługi i użytkowania kombajnów zbożowych.

 
Uczniowie mają również możliwość w ramach kursów dodatkowych uzyskać uprawnienia na wózki widłowe, opryskiwacze i piły spalinowe.

Kusy prawa jazdy prowadzą nauczyciele CKZiU posiadający uprawniania instruktorów.

1
2
3
4
5
6
7