Dla Ucznia

 

  

Dla Kandydata

 

 

 

 

Matura

 
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
 • Opłaty za egzamin maturalny 2019
 • Ustalenie wysokości opłaty za egzamin maturalny 2019
 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019
 • Sposoby dostosowania warunków i form przprowadzania egzaminu maturalnego 2019
 • Egzamin Maturalny z Informatyki 2019 
 • Materiały i przybory pomocnicze 2019
 • Harmonogram przeprowadzania Egzaminu Maturalnego 2019 
 • Wykaz Olimpiad 2019

     DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO 2018/2019

,,NOWA" MATURA

 • 1a_N
 • 1b_N
 • 1c_N

,,STARA" MATURA

 • 1d_S
 • 1e_S
 • lista tematów - egzamin ustny z języka polskiego

WNIOSKI

 • Przystąpienie do egzaminu w innej szkole
 • Przystąpienie do egzaminu w innym miejscu niż szkoła
 • Wniosek zdającego o dokonanie zmian w deklaracji
 • Egzamin w terminie dodatkowym
 • Informacja o wniesieniu opłaty za Egzamin Maturalny
 • Wniosek o zwolnienie z opłaty za Egzamin Maturalny
 • Egzamin w terminie poprawkowym,,NOWA" MATURA
 • Egzamin w terminie poprawkowym ,,STARA" MATURA