Grono Pedagogiczne

Rok Szkolny 2017/2018

Matematyka

 • mgr Katarzyna Kosakowska
 • mgr Krzysztof Senska
 • mgr Wiesława Dubownik

Biologia

 • mgr Katarzyna Senska

Chemia

 • mgr Kinga Madecka

  Język polski

 • mgr Katarzyna Knap
 • mgr Agnieszka Marcinkowska - Beznosik

Fizyka

 • mgr Kinga Madecka

Historia

 • mgr Agnieszka Marcinkowska - Beznosik
 • mgr Michał Olejnik

  Geografia

 • mgr Dorota Senkowska

Wychowanie fizyczne

 • mgr Oliwia Rozpłoch - Grzelak
 • mgr Jan Wójcik
 • mgr Ireneusz Wojciechowski

Wiedza o społeczeństwie

 • mgr Michał Olejnik
 • mgr Agnieszka Marcinkowska - Beznosik

Wiedza o kulturze

 •  mgr Maria Mitek 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Katarzyna Senska

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • mgr Katarzyna Senska

  Religia

 • mgr Hanna Durau

Etyka

 •  mgr Michał Olejnik

Przedmioty informatyczne

 • mgr Andrzej Synoradzki
 • mgr inż. Bartosz Ziarnek
 • mgr Michał Olejnik
 • mgr inż. Marek Roszak
 • mgr Krzysztof Senska

  Języki obce - język niemiecki

 • mgr Katarzyna Jagodzinska
 • mgr Aleksandra Lipińska
 • mgr Beata Kempa - Szpot 

  Języki obce - język angielski

 • Jacek Dominowski
 • Barbara Grochowska

Przedmioty zawodowe ekonomiczne

 • mgr Alina Kwiatkowska
 • mgr Wojciech Orzechowski
 • mgr Emilia Szamara
 • mgr Maria Pinkowska

Przedmioty zawodowe gastronomiczne

 • mgr Grażyna Nowicka
 • mgr Alina Kwiatkowska
 • mgr Elżbieta Olszewska

 Przedmioty zawodowe hotelarskie

 • mgr Elżbieta Olszewska
 • mgr Emilia Szamara
 • mgr Wojciech Orzechowski

Przedmioty zawodowe handlowe

 • mgr Wojciech Orzechowski
 • mgr Emilia Szamara

Przedmioty zawodowe mechaniczne/rolnicze

 • mgr Cezary Szpot
 • inż. Mariusz Sharwerk
 • Jan Słodowicz (instruktor nauki jazdy)

Podstawy przedsiębiorczości

 • mgr Maria Pinkowska

Nauczyciel bibliotekarz

 • mgr Monika Borucka - Rerek

Doradztwo zawodowe

 • mgr Alina Kwiatkowska

Wychowanie do życia w rodzinie

 • mgr Dorota Senkowska