Kadra Kierownicza

Dyrektor Szkoły: mgr Katarzyna Kosakowska

Wicedyrektor: mgr Alina Kwiatkowska

Kierownik Szkolenia Praktycznego: mgr Dorota Senkowska